W imieniu ARDEVI Sp. z o.o. zapraszam Państwa do zapoznania się z ofertą świadczonych przez nas usług, z zakresu:
img2

  • rachunkowości finansowej
  • rachunkowości zarządczej
  • doradztwa gospodarczego
  • doradztwa podatkowego
  • doradztwa finansowego

ARDEVI Sp. z o.o. w części usług rachunkowości finansowej i zarządczej wraz z elementami doradztwa podatkowego jest następcą biznesowym firmy „S4B-Biuro Rachunkowe”. Biuro, od roku 2007 świadczyło usługi dla spółek polskiego prawa handlowego oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Kontynuujemy zasadę pełnej opieki nad sprawami finansowymi a także gospodarczymi Klienta. Zakres tejże opieki wykracza poza standard typowych ofert biur rachunkowych. To, co nas zdecydowanie wyróżnia to profesjonalizm i pełne zaangażowanie w sprawy Klienta, aktywny monitoring wszelkich aspektów gospodarki finansowej w tym ryzyk podatkowych.
separator

ardevi1Zarządzający firmą jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki o specjalności Ekonomika i Organizacja Produkcji. Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. w Coopers & Lybrand Sp. z o.o. gdzie karierę rozpoczął jako asystent w Dziale Rewizji Ksiąg (Audyt) oraz Finansów Przedsiębiorstw (Corporate Finance). Następnie zajmował kluczowe stanowiska w dużych firmach, głównie zagranicznych jako zarządzający finansami na stanowiskach kontrolera finansowego, głównego księgowego, menadżera finansowego. W przeciągu tego okresu w portfelu doświadczeń zawodowych znalazły się także projekty niestandardowe takie jak studia przedinwestycyjne, ograniczone przeglądy finansowe (limited audit) według standardów wewnętrznych Klienta, prospekty emisyjne, memoranda informacyjne oraz inne dając doświadczenie pozwalające na szerokie spektrum usług jakie dziś świadczone są przez ARDEVI.

separator

Firma współpracuje z szeregiem podmiotów doradczych oraz ekspertów w poszczególnych dziedzinach w formule konsorcjum lub podwykonawstwa. Dzięki temu, powierzając naszej firmie prowadzenie ksiąg rachunkowych, Klient uzyskuje opiekę nad całością aspektów gospodarczych. To z kolei pozwala na wczesne wykrycie potencjalnych ryzyk finansowych oraz podatkowych.

Firma wspiera także służby finansowe oraz osoby zarządzające Klienta w zakresie sprawozdawczości, restrukturyzacji, optymalizacji procesów, tworzenia systemów kontroli wewnętrznej, implementacji systemów FK oraz integracji w systemy klasy ERP. Przygotowujemy i wdrażamy politykę rachunkowości, opracowujemy i wdrażamy systemy kontroli wewnętrznej, dostosowujemy systemy FK do stosowania MSR-ów, wdrażamy standardy MSSF.

Świadczymy usługę Głównego Księgowego.ardevi2

Stale współpracujemy z Kancelarią Doradców Podatkowych oraz Kancelarią Radcy Prawnego, dzięki czemu nasi Klienci uzyskują pierwszeństwo w obsłudze i na preferencyjnych warunkach.

Firma ściśle przestrzega etyki zawodowej.

Usługi nasze są przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia zawodowego OC w zakresie usług księgowych oraz doradztwa podatkowego oraz dodatkowego ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Na życzenie Klienta kwota polisy może zostać zwiększona.