Rachunkowość finansowa
 • Organizacja księgowości – polityki rachunkowości, systemy księgowe; przejmowanie działów księgowych
 • Prowadzenie ksiąg (ryczałt ewidencjonowany, KPiR, pełna księgowość); obsługa wszelkich form prawnych podmiotów
 • Prowadzenie księgowości także u klienta
 • Sprawozdawczość finansowa, okresowa, roczna i ad hoc, jednostkowa i konsolidacyjna
 • Sprawozdawczość GUS, NBP, PFRON
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Usługa – Główny Księgowy w formule „outsourced”
 • Konsultacje w zakresie stosowania prawa oraz standardów rachunkowości
Rachunkowość zarządcza
 • Budżetowanie, planowanie podatkowe oraz optymalizacja podatkowa
 • Analizy finansowe w pełnym zakresie, ocena i wycena przedsięwzięć gospodarczych, wycena firm
 • Sprawozdawczość wewnętrzna, przekształcanie sprawozdań finansowych do standardów MSR
 • Optymalizacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy i restrukturyzacja wewnętrznych źródeł finansowania
 • Budowa wewnętrznych systemów kontroli, procedury instrukcje
Kadry i płace
 • Pełna obsługa w zakresie kadr i płac, sporządzanie umów o pracę, umów zleceń i o dzieło
 • Pełna obsługa w zakresie systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • Regulaminy pracy i wynagradzania, organizacja i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Pomoc w rozwiązywaniu sporów pracowniczych
Doradztwo i pośrednictwo finansowe
 • Pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania – kredyty, leasing, pożyczki
 • Pomoc w pozyskaniu kapitału
 • Pomoc w pozyskaniu finansowania z funduszy UE
Ubezpieczenia
 • Majątkowe
 • Komunikacyjne
 • OC – Zawodowe obowiązkowe oraz dobrowolne
Doradztwo gospodarcze
 • Zakładanie działalności gospodarczej, Spółek kapitałowych i osobowych
 • Organizacja firm
 • Restrukturyzacja firm
 • Strategia i planowanie strategiczne
 • Zarządzanie
 • Przygotowanie do wdrożenia i certyfikacji w zakresie ISO, HAACP (współpraca z certyfikowanymi audytorami)
 • Pomoc w łączeniu, dzieleniu i przejęciach innych podmiotów
 • Likwidacja działalności
Doradztwo podatkowe
 • Pisma procesowe
 • Optymalizacje podatkowe
 • Planowanie podatkowe
 • Pomoc w sporządzaniu deklaracji podatkowych
 • Inne elementy doradztwa podatkowego
Usługi biurowo-administracyjne
 • Organizacja administracji ogólnej
 • Przygotowanie i wdrażanie procedur wewnętrznych, obieg dokumentacji itp.
 • Usługa profesjonalne biuro – rejestracja firmy pod udostępnionym adresem, obsługa korespondencji